Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3504/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3504/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3504/LĐTBXH-KHTC
V/v hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc

Ngày 29/8/2013, Bộ Tài chính có Công văn số 11546/BTC-QLCS hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định và thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước, Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Từ năm 2013 trở đi, đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc điều chỉnh số kế toán và thực hiện việc tính hao mòn tài sản cố định theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước, trong đó lưu ý các nội dung như sau:

- Tất cả các tài sản cố định tăng trong năm (do mua sắm trực tiếp, được tiếp nhận, đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, …. từ tháng 01 đến tháng 12) đến ngày 31/12 của năm đó đều phải tính và hạch toán hao mòn tài sản cố định theo chế độ quy định.

- Không tính và hạch toán hao mòn tài sản cố định đối với tất cả các tài sản cố định giảm trong năm (do điều chuyển, thanh lý, nhượng bán,….)

- Tính và hạch toán hao mòn tài sản cố định trong trường hợp chia tách, sát nhập, giải thể cơ quan, đơn vị hoặc tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định thực hiện theo chủ trương của Nhà nước và theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với các tài sản cố định là nhà, ô tô và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản, ngày 05/3/2013 Bộ có Công văn số 674/LĐTBXH-KHTC yêu cầu các đơn vị rà soát, xác nhận thông tin về tài sản nhà nước phải kê khai báo cáo về Bộ để kê khai, đăng ký với Bộ Tài chính theo quy định. Trường hợp có sự chênh lệch về giá trị Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) sẽ thực hiện điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn nêu trên và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan (danh sách các đơn vị gửi báo cáo và chưa gửi báo cáo kèm theo).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, đồng thời đôn đốc các bộ phận có liên quan kiểm tra, rà soát và gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/10/2013 theo biểu mẫu và yêu cầu tại Công văn số 674/LĐTBXH-KHTC ngày 05/3/2013 của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHỈNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3504/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116