Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3386/LĐTBXH-TCCB năm 2016 triệu tập lớp tập huấn "Kỹ năng mềm trong giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn" do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3386/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 05/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3386/LĐTBXH-TCCB
V/v triệu tập lớp tập huấn "Kỹ năng mềm trong giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn".

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1000/QĐ-LĐTBXH ngày 26/7/2016, Bộ tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng mềm trong giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn" cụ thể như sau:

1. Mục đích:

Trang bị cho đội ngũ công chức, viên chức một số kỹ năng mềm cơ bản trong hoạt động công vụ tại cơ quan, đơn vị nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Nội dung:

- Chuyên đề 1: Kỹ năng thuyết trình;

- Chuyên đề 2: Kỹ năng lập kế hoạch trong hoạt động tổ chức;

- Chuyên đề 3: Kỹ năng quản lý thời gian;

- Chuyên đề 4: Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả;

- Chuyên đề 5: Kỹ năng ra quyết định;

- Chuyên đề 6: Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ;

- Chuyên đề 7: Kỹ năng xây dựng chính sách lao động - xã hội;

- Chuyên đề 8: Kỹ năng giao tiếp ứng xử và giải quyết tình huống phát sinh trong thực thi công vụ.

3. Đối tượng: Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ (mỗi đơn vị cử từ 01-02 người).

4. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 28/9/2016 - 30/9/2016; khai mạc 8h30 ngày 28/9/2016

5. Địa Điểm: Trung tâm Tập huấn và Cung ứng Dịch vụ, số 1 - Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

Kinh phí đi lại, ăn, ở của học viên do đơn vị cử công chức, viên chức chi theo quy định hiện hành. Cá nhân có nhu cầu nghỉ tại Trung tâm Tập huấn và Cung ứng Dịch vụ, số 1- Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, liên hệ theo số điện thoại đồng chí Nga 0989.540.545/031.386.2036 (máy lẻ:100;101;200).

Các đơn vị tham dự tập huấn gửi danh sách tham gia theo mẫu gửi kèm về Bộ trước ngày 23/9/2016 (qua Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, địa chỉ: tầng 17, Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lô D25, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội), đồng thời gửi vào địa chỉ email: hathinu2610@gmail.com.

Thông tin chi Tiết về lớp tập huấn xin liên hệ đồng chí Hà Thị Nụ, Khoa Quản lý hành chính nhà nước, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội. ĐT: (04)35.567.625- 0975.695.805 - Fax: 043.556.683./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT,TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh Minh Chí

 


ĐƠN VỊ:…………………………………………………..

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN LỚP "KỸ NĂNG MỀM TRONG GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN"

TT

Họ và Tên

Ngày tháng, năm sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số ĐT

Email

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5...

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà nội, ngày      tháng      năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
(ký và đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3386/LĐTBXH-TCCB năm 2016 triệu tập lớp tập huấn "Kỹ năng mềm trong giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn" do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


432
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202