Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3376/BTP-THA điều chỉnh mức lương tối thiểu do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 3376/BTP-THA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khắc Hiếu
Ngày ban hành: 08/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3376/BTP-THA
V/v Điều chỉnh mức lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi: Đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2005/TT-BTC ngày 13/10/2005 “Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc năm 2005, 2006”.

Để kịp thời cho việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP và Thông tư số 89/2005/TT-BTC nêu trên, Cục Thi hành án dân sự đề nghị các đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo tiến hành rà soát, lập danh sách số liệu biên chế cán bộ, công chức Cơ quan thi hành án dân sự địa phương mình có mặt tại thời Điểm báo cáo và tổng hợp nhu cầu kinh phí Điều chỉnh mức lương tối thiểu. Khi thực hiện, cần lưu ý thêm một số Điểm sau:

1. Đối tượng Điều chỉnh mức lương tối thiểu: bao gồm toàn bộ công chức Cơ quan thi hành án dân sự có mặt đến thời Điểm báo cáo theo mẫu gửi kèm Công văn này (bao gồm cả những công chức đã nghỉ theo chế độ tính đến thời Điểm 30/9/2005 và công chức đang chờ nghỉ theo chế độ.

Có hai loại báo cáo:

- Đối với báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2005, là số công chức có mặt đến thời Điểm 30/9/2005;

- Đối với báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2006, là số có mặt tại thời Điểm 01/01/2006 (tức là số công chức dự tính cần tuyển tiếp và không vượt quá số biên chế được Bộ Tư pháp phân bổ).

2. Nội dung thực hiện

- Báo cáo cụ thể ngạch, bậc, hệ số lương và các loại phụ cấp theo chế độ quy định (phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút…) và các Khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) của từng công chức Cơ quan thi hành án dân sự. Sau đó tính tổng hợp từng loại lương, phụ cấp và nhu cầu kinh phí để thực hiện Điều chỉnh lương tối thiểu của toàn bộ công chức Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố của địa phương mình.

- Trên cơ sở đó, xác định mức lương tối thiểu chung tăng thêm quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP (mức lương tối thiểu chung 350.000 đồng/tháng) so với Nghị định số 203/2004/NĐ-CP (mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng) theo số biên chế có mặt tại thời Điểm báo cáo.

Việc triển khai thực hiện Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức Cơ quan thi hành án là việc làm cấp bách cần được các địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện và gửi về Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp trước ngày 12/11/2005 để kiểm tra, đối chiếu và thẩm định trước khi báo cáo tổng hợp gửi Bộ Tài chính. Do vậy, đề nghị các địa phương gửi báo cáo theo đường công văn chuyển phát nhanh, đồng thời Fax về Cục Thi hành án dân sự theo số Fax: 04.8 454 658. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp để được xem xét, giải quyết.

(Gửi kèm theo Công văn này là Thông tư số 89/2005/TT-BTC và 02 mẫu báo cáo nhu cầu kinh phí để thực hiện việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung).

(Mọi chi Tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 04.8 430 932).

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Khắc Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3376/BTP-THA điều chỉnh mức lương tối thiểu do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224