Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3355/BGTVT-TCCB năm 2017 góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3355/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3355/BGTVT-TCCB
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Pháp chế, Hợp tác quốc tế, An toàn giao thông, Vận tải, Tài chính;
- Thanh tra Bộ;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Hiệp hội chủ tàu Việt Nam;
- Các chủ tàu Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đã trình Bộ Giao thông vận tải dự thảo Thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Bộ Giao thông vận tải gửi dự thảo Thông tư tới các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu và góp ý.

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, đồng thời gửi file điện tử qua hòm thư: nghianv@mt.gov.vn trước ngày 15/4/2017 để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Hàng hải Việt Nam (để p/h);
- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên Cổng thông t
in điện tử Bộ GTVT);
- Lưu: VT, TCCB (Nđt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3355/BGTVT-TCCB năm 2017 góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


340
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49