Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3331/LĐTBXH-LĐTL về chính sách lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3331/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3331/LĐTBXH-LĐTL
V/v chính sách lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời Công văn số 324/BXD-TCCB ngày 16/9/2011 của Bộ Xây dựng về việc giải quyết chính sách lao động dôi dư đối với Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ thì chính sách lao động dôi dư quy định tại Nghị định này chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sắp xếp lại (cổ phần hóa, giao, bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, giải thể, phá sản) theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị là công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 553/QĐ-BXD ngày 13/6/2011 của Bộ Xây dựng, do đó về nguyên tắc không thuộc đối tượng áp dụng chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Bộ Xây dựng biết và hướng dẫn công ty thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Xây dựng và Phát triển đô thị
(số 14 BT8, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3331/LĐTBXH-LĐTL về chính sách lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.593

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85