Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3275/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc

Số hiệu: 3275/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 21/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3275/LĐTBXH-LĐVL
V/v: chi trả trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của Doanh Nghiệp

Trả lời công văn số 679/MBN-TCCB ngày 18/9/2006 của Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Bộ luật Lao động có hiệu lực kể từ ngày 01/1/1995. Theo đó, quan hệ lao động được thiết lập trên cơ sở Hợp đồng lao động.

Vì vậy, sau ngày 01/1/1995 nếu người lao động thuyên chuyển công tác từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp cũ và ký kết hợp đồng lao động mới ở doanh nghiệp mới. Doanh nghiệp cũ có trách nhiệm chi trả chế độ đối với người lao động theo pháp luật lao động đối với thời gian làm việc cho doanh nghiệp mình.

- Đối với trường hợp cụ thể của Công ty mua bán nợ và tài sản doanh nghiệp: Khi chấm dứt hợp đồng lao động vời bà Sơn, Công ty có trách nhiệm thanh toán Khoản trợ cấp thôi việc cho bà Sơn với thời gian tính trợ cấp thôi việc là thời gian quy định tại Tiết a Điểm 3 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2003 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3275/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125