Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3250/LĐTBXH-BTXH về đào tạo giảng viên dạy nghề công tác xã hội theo quy định tại Đề án phát triển nghề công tác xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3250/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 28/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3250/LĐTBXH-BTXH
V/v Đào tạo giảng viên dạy nghề công tác xã hội theo quy định tại Đề án phát triển nghề công tác xã hội

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020, các địa phương có nhiệm vụ đào tạo, đào tạo lại, tập huấn kỹ năng và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại cấp xã, các cơ sở bảo trợ xã hội, các trung tâm chữa bệnh, giáo dục và lao động xã hội, các tổ chức đoàn thể và các cơ sở trợ giúp xã hội khác liên quan đến cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, quyết định sự phát triển của nghề công tác xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề (cấp tỉnh) xây dựng bộ môn hoặc mở chuyên ngành đào tạo nghề công tác xã hội; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo nghề có đủ điều kiện (đội ngũ giảng viên, chương trình và tài liệu giảng dạy) tổ chức việc đào tạo, đào tạo lại, tập huấn kỹ năng và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nghề công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của địa phương.

2. Về chương trình, tài liệu giảng dạy nghề công tác xã hội

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề và ngân hàng giáo trình các modul/môn học công tác xã hội, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở đào tạo nghề tiếp nhận chương trình khung, giáo trình các modul/môn học để hoàn thiện theo yêu cầu và điều kiện tại địa phương.

3. Về đội ngũ giáo viên dạy nghề công tác xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức các khóa đào tạo giảng viên dạy nghề công tác xã hội cho các tỉnh, thành phố (2-3 giảng viên công tác xã hội/ cơ sở đào tạo nghề).

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn, gửi danh sách về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2011 để tổng hợp, tổ chức các khóa đào tạo giảng viên (ưu tiên cử nhân công tác xã hội).

Rất mong sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để sớm triển khai đào tạo, bồi dưỡng nghề công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trên địa bàn của địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3250/LĐTBXH-BTXH về đào tạo giảng viên dạy nghề công tác xã hội theo quy định tại Đề án phát triển nghề công tác xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.055

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146