Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3237/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3237/VPCP-VX
V/v: Cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Giao thông.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 236/UB-VX ngày 20 tháng 01 năm 2005) và ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 1449/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 17 tháng 5 năm 2005) về việc cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho công ty theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, VX(5), CTĐ.16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3237/VPCP-VX ngày 13/06/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Giao thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!