Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3172/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN

Số hiệu: 3172/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 13/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 3172/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2006 đối với
Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2006 

Kính gửi: Hội đồng quản trị tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

Trả lời công văn số 37/TTCB-LĐ/HĐQT ngày 21/6/2006, số 88/TCCB-LĐ/HĐQT ngày 5/5/2006 và số 1726/TCCB-LĐ ngày 1/8/2006 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 11089/BTC-TCDN ngày 11/9/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, cụ thể:

a) Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với 76 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn là: 139,09 đồng/1.000 đồng doanh thu, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2006:

- Tổng doanh thu tính lương: 25.094.850 triệu đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước: Theo đúng quy định của Nhà nước;

- Lợi nhuận: 9.130.730 triệu đồng.

b) Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với Công ty Tem là: 197,0 đồng/1.000 đồng doanh thu, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2006:

- Tổng doanh thu: 34.100 triệu đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước: Theo đúng quy định của Nhà nước;

- Lợi nhuận: 2.100 triệu đồng.

c) Đơn giá tiền lương theo sản phẩm đối với Công ty In tem Bưu điện là: 1.465.267,0 đồng/1 triệu trang in ấn phẩm 13 x 19, tương ứng với chỉ tiêu sản phẩm kế hoạch năm 2006:

- Tổng sản phẩm quy đổi: 4.013,33 triệu trang in;

- Nộp ngân sách nhà nước: Theo đúng quy định của Nhà nước;

- Lợi nhuận: 1.200 triệu đồng.

d) Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với Công ty Thông tin di động là: 22,02 đồng/1.000 đồng doanh thu, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2006:

- Tổng doanh thu: 7.227.880 triệu đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước: Theo đúng quy định của Nhà nước;

- Lợi nhuận: 3.900.000 triệu đồng.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Công ty Tem, Công ty In tem Bưu điện, Công ty Thông tin di là 2.825,93 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch.

4/ Đối với đơn giá tiền lương của một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tập đoàn, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của các sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá nêu tại điểm 1 và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

5/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền về đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn và Giám đốc 3 đơn vị thành viên năm 2006 theo thẩm định nói trên, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tập đoàn và gửi quyết định về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3172/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.179

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190