Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3114/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 và QTL HĐQT, TGĐ, GĐ của T-KS VN

Số hiệu: 3114/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3114/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2006
và QTL HĐQT, TGĐ, GĐ của T-KS VN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng Sản Việt Nam

Trả lời công văn số 1673/CV-NTX ngày 16/3/2006 và công văn số 3093/CV-NTX ngày 15/5/2006 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 11077/BTC-TCDN ngày 01/9/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương đối với sản xuất than là 260 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là:

- Tổng doanh thu: 15.129.037 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 2.150.295 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2/ Đơn giá tiền lương đối với sản xuất và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp là 120 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là:

- Tổng doanh thu: 1.126.564 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 16.610 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3/ Đơn giá tiền lương đối với sản xuất cơ khí là 220 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là:

- Tổng doanh thu: 1.108.472 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 4.650 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4/ Đơn giá tiền lương đối với sản xuất và kinh doanh khoáng sản là 181 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là:

- Tổng doanh thu: 1.080 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 14.370 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5/ Đơn giá tiền lương đối với sản xuất khác là 110 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là:

- Tổng doanh thu: 5.502.697 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 35.670 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch từ 120% đến dưới 150% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 80% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt cao hơn kế hoạch từ 150% trở lên thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc.

7/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc Công ty nhà nước là 5.889 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

8/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2006 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thỏa thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN – Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3114/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 và QTL HĐQT, TGĐ, GĐ của T-KS VN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251