Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3107/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 03/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3107/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Hướng dẫn cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Sở lao động - thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4118/SLĐTBXH-LĐ ngày 03/10/2005 của Quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 2 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và điềm 2 Mục I của Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định đã quy định rõ: Đối tượng được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm là Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước. Do vậy khi các Doanh nghiệp mở chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm cũng pahỉ bảo đảm các điều kiện và được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sở tại cấp phép hoạt động.

2. Khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP và Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH đã quy định: Doanh nghiệp phải có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động. Do vậy nếu doanh nghiệp ký quỹ dưới 300 triệu đồng sẽ không đủ điều kiện để cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.

3. Việc thực hiện các thủ tục thành lập lại Trung tâm giới thiệu việc làm, xin cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm đối với doanh nghiệp giới thiệu việc làm được thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CPđiểm 4 Mục IV của Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH.

4. Việc đặt tên chi nhánh, văn phòng giới thiệu làm của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp và không được trái với quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.

5. Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép giới thiệu việc làm của doanh nghiệp phải có bản sao (có công chứng) giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, trước khi xin cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm, doanh nghiệp phải được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép hoạt động đăng ký kinh doanh trên địa bàn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3107/LĐTBXH-LĐVL ngày 03/10/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.532

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!