Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3042/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 thông báo nội dung thực hiện Công ước Lao động hàng hải năm 2006 của Nhật Bản do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3042/CHHVN-VT&DVHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Người ký: Bùi Thiên Thu
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3042/CHHVN-VT&DVHH
V/v Thông báo nội dung triển khai thực hiện Công ước Lao động hàng hải năm 2006 của Nhật Bản

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Cảng vụ hàng hải;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam;
- Các Hiệp hội chủ tàu địa phương;
- Hiệp hội người đi biển Việt Nam.

 

Ngày 27/8/2013, Cục Hàng hải Việt Nam nhận được Công hàm số 690/2013 ngày 22/8/2013 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kế hoạch triển khai Công ước lao động hàng hải năm 2006, cụ thể như sau:

1. Ngày 5/8/2013, Chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2014. Sau ngày 5/8/2014, Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu tất cả tàu biển mang cờ quốc tịch Nhật Bản phải được kiểm tra theo quy định của Công ước để xem xét cấp GCN Lao động hàng hải. Cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra Nhà nước tại cảng biển Nhật Bản sẽ tiến hành kiểm tra tàu biển nước ngoài (trong đó có tàu biển Việt Nam) khi hoạt động tại cảng biển theo quy định của Công ước.

2. Trong thời gian từ nay đến ngày 5/8/2014, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành kiểm tra và cấp GCN tuân thủ và cấp GCN phù hợp đối với các tàu biển Nhật Bản hoạt động tại các cảng nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan kiểm tra Nhà nước tại quốc gia mà Công ước đã chính thức có hiệu lực (tham khảo theo mẫu đính kèm). Danh sách tàu biển được cấp GCN phù hợp được đăng tải trên trang website của Bộ Giao thông vận tải và (www.mlit.go.jp/en/maritime/index.html). Chính phủ Nhật Bản đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam đối xử với tàu được cấp GCN phù hợp tương tự như tàu biển được cấp GCN lao động hàng hải như quy định của Công ước.

3. Cảng vụ hàng hải khi tiến hành kiểm tra nhà nước tại cảng biển trong thời gian nêu trên đối với tàu biển Nhật Bản cần nghiên cứu kỹ quy định của Công ước và thực hiện theo yêu cầu của Thông báo số TMS 13/18 ngày 12/7/2013 của Tổng Thư ký Tokyo MOU đã được hướng dẫn tại văn bản số 2653/CHHVN-VTDVHH ngày 15/8/2013 của Cục Hàng hải Việt Nam.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để Quý cơ quan, đơn vị biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Văn Công (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Vụ: HTQT, PC (để b/c);
- Các Phòng: ATANHH, HTQT;
- Lưu: VT, VT&DVHH;

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thiên Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3042/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 thông báo nội dung thực hiện Công ước Lao động hàng hải năm 2006 của Nhật Bản do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.955
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144