Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3032/LĐTBXH-NCC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 03/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3032/LĐTBXH-NCC
V/v giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Trả lời Công văn số 432/UBND-NC ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo trong công văn: “Tháng 12 năm 1990, ông Hồ Minh Lễ được Hội đồng giám định y khoa tỉnh Phú Yên khám, kết luận tỷ lệ thương tật 25% do các vết thương thực thể và suy giảm sức khỏe do bị địch tra tấn trong thời gian tù đày; được công nhận người hưởng chính sách như thương binh và hưởng trợ cấp thương tật hàng tháng”. Như vậy, ông Hồ Minh Lễ là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày hưởng chính sách như thương binh, công nhận trước ngày 01/01/1995.

2. Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 quy định rõ thời điểm hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Vì vậy, ông Hồ Minh Lễ thuộc trường hợp giải quyết theo Điểm a, Khoản 2, Điều 47 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP và được truy nhận từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên;
- Lưu: VT, NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3032/LĐTBXH-NCC ngày 03/08/2015 về giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215