Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2966/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lương đối với Tổng giám đốc Công ty Vận tải đa phương thức

Số hiệu: 2966/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 25/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2966/LĐTBXH-TL
V/v: trả lương đối với Tổng giám đốc Công ty Vận tải đa phương thức

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2006 

 Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Trả lời công văn số 2333/BGTVT-TCCB ngày 26/4/2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003 thì tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) các công ty nhà nước làm việc theo chế độ hợp đồng do đại diện chủ sở hữu quyết định căn cứ vào mặt bằng tiền lương trên thị trường (mức lương các công ty ngoài nhà nước đang trả) và hiệu quả sản xuất kinh doanh (lợi nhuận) mang lại cho công ty. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh càng cao thì tiền lương được trả càng cao.

Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty Vận tải Đa phương thức khảo sát, cân đối, nếu thấy mức tiền lương của chức danh Tổng giám đốc bằng 10 lần mức thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên là phù hợp với mặt bằng tiền lương trên thị trường và tương xứng với hiệu quả mang lại cho công ty thì thỏa thuận trong hợp đồng trả cho Tổng giám đốc công ty.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty Vận tải Đa phương thức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2966/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lương đối với Tổng giám đốc Công ty Vận tải đa phương thức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190