Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2948/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2948/LĐTBXH-LĐVL
V/v Thực hiện pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Công ty TNHH Upgain Việt Nam

Trả lời công văn số 30/HR-2025 ngày 30/8/2005 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu có lý do khác lý do ghi ở Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 11 của Nghị định nêu trên và được chính quyền địa phương xác nhận không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

Trường hợp người lao động của quý Công ty được chính quyền địa phương xác nhận có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục hợp đồng lao động, nhưng thực tế lại chuyển đi làm việc ở nơi khác là không đúng với tinh thần nội dung của quy định nêu trên.

2/ Theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 của Bộ luật Lao động, thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước ít nhất là 45 ngày làm việc. Trong thời hạn báo trước người lao động phải tiếp tục làm viêc và chịu sự quản lý của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động nghỉ ốm trong thời hạn báo trước phải thực hiện các yêu cầu về thủ tục nghỉ ốm như những người lao động khác mà quý Công ty đang áp dụng.

3/ Theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động, thì thời hạn thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên được tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp. Trường hợp cần xác minh tính hợp pháp thì xác minh xong mới thực hiện.

4/ Theo nội dung quy định tại Điều 41 của Bộ luật Lao động, thì người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật phải bồi thường các khoản tiền theo quy định ở Khoản 2, Khoản 3 (nếu có) và Khoản 4 (nếu có) tại Điều này./.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, Vụ LĐVL

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2948/LĐTBXH-LĐVL ngày 09/09/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!