Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2936/LĐTBXH-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành: 27/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2936/LĐTBXH-TCDN
V/v hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 5626/VPCP-KGVX ngày 20/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015 (gọi tắt là cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề thuộc phạm vi quản lý của mình với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các khóa học tuyển sinh trước ngày 01/7/2015, việc tổ chức, quản lý đào tạo ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề được thực hiện theo các quy định đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Luật Dạy nghề đến khi kết thúc khóa học.

2. Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp:

- Đối với các ngành, nghề chưa xây dựng được chương trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp thì tùy theo từng trường sẽ được phép tuyển sinh các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề theo quy định của các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Dạy nghề; tuyển sinh đối tượng này phải kết thúc trước ngày 31/12/2016 và tổ chức, quản lý đào tạo được thực hiện theo quy định đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Luật Dạy nghề đến khi kết thúc khóa học.

- Trong trường hợp các ngành, nghề đã xây dựng được chương trình đào tạo theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương thì được tuyển sinh (trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp), tổ chức, quản lý đào tạo được thực hiện theo các văn bản quy định của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ LĐTBXH: Vụ Pháp chế, Vụ KHTC, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2936/LĐTBXH-TCDN ngày 27/07/2015 hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.832

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252