Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2925/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ủy quyền cấp sổ lao động cho Ban quản lý khu công nghiệp

Số hiệu: 2925/BLĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2925/BLĐTBXH-LĐVL
V/v: Ủy quyền cấp sổ lao động cho
Ban quản lý khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Sở lao động-Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 832/SLĐTBXH-LĐTC ngày 10/8/2006 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 183 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung, Điều 9 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về việc làm; Quyết định số 533/LĐTBXH-QĐ ngày 31/05/1994 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý sổ lao động; Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/05/1994 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, quản lý và sử dụng sổ lao động và Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 22/05/1996 hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động thì việc cấp sổ lao động cho người lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Vì vậy, việc ủy quyền cấp sổ lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Khi ủy quyền cấp sổ lao động cho Ban quản lý khu công nghiệp, đề nghị Quý Sở hướng dẫn Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để Quý Sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM  
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2925/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ủy quyền cấp sổ lao động cho Ban quản lý khu công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.512

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41