Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2897/LĐTBXH-LĐTL về việc cách tính trợ cấp mất việc làm theo điều 17 của Bộ luật Lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2897/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 19/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2897/LĐTBXH-LĐTL
V/v cách tính trợ cấp mất việc làm theo điều 17 của Bộ luật Lao động

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 815/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 14/7/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định khoản 1 Điều 12 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 thì trợ cấp mất việc làm được tính trên có sở mức lương quy định tại Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 và tại Điều 15 Nghị định 114/2002/NĐ-CP quy định tiền lương tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương theo hợp đồng lao động tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Theo đó, đối với trường hợp bị mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động Điều 11 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm thực hiện theo quy định nêu trên.

2. Đối với lao động dôi dư do cổ phần hóa theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 thì cách tính các chế độ thực hiện theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn tại Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Về phản ánh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận để tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2897/LĐTBXH-LĐTL về việc cách tính trợ cấp mất việc làm theo điều 17 của Bộ luật Lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.898

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23