Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2896/LĐTBXH-TCCB về việc đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2896/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Chương
Ngày ban hành: 12/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2896/LĐTBXH-TCCB
V/v đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Từ năm 2006 đến nay, Chính phủ và Bộ đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc và Quy chế làm việc (Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Quyết định số 1860/QĐ-LĐTBXH ngày 11/12/2008 ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số 1519/QĐ-LĐTBXH ngày 05/11/2008 ban hành Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác, học tập hoặc giải quyết việc riêng ở nước ngoài; Quyết định số 697/QĐ-LĐTBXH ngày 01/6/2009 ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành lao động, thương binh và xã hội …). Nhìn chung các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các Quy chế. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị và cá nhân thực hiện chưa đúng các quy định của Chính phủ và của Bộ.

Để thực hiện đúng Chỉ thị của Chính phủ và các Quy chế của Bộ, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị chấp hành đúng các quy định của Chính phủ, của Bộ và Quy chế, nội quy của đơn vị, đặc biệt tập trung vào các nội dung sau:

- Chấp hành đúng quy định của Bộ về việc giới thiệu cán bộ, công chức để các tổ chức quốc tế mời đích danh cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị đi công tác, học tập ở nước ngoài; giải quyết để cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép, nghỉ giải quyết việc riêng ở nước ngoài.

- Khi đi công tác trong nước phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền, đặc biệt là đối với người đứng đầu đơn vị.

- Trang phục đến công sở phải gọn gàng và đeo thẻ công chức.

- Không uống rượu bia trước và trong giờ làm việc; khắc phục tình trạng đi muộn về sớm, chơi game trong giờ làm việc.

- Thực hiện đúng các quy định của Bộ về quan hệ giải quyết công việc giữa các đơn vị thuộc Bộ; chấp hành đúng quy định về thời gian và các báo cáo theo yêu cầu của đơn vị chuyên môn.

- Không được phát ngôn, kết luận theo quan điểm cá nhân khi nhân danh cơ quan, đơn vị; không làm lộ bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật.

Bộ yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, các đơn vị chức năng theo dõi việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng và Quy chế của Bộ ở các đơn vị và cá nhân theo thẩm quyền; hằng quý báo cáo Bộ bằng văn bản./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2896/LĐTBXH-TCCB ngày 12/08/2009 về việc đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.668

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250