Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 289/UB-NC về việc thực hiện Thông tư 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 của Bộ Nội vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 289/UB-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Hồng Hà
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 289/UB-NC
V/v: Thực hiện Thông tư 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 của Bộ Nội vụ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

Các Sở, ban, ngành Thành phố.
UBND các quận, huyện.

 

Ngày 13/01/2006, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2006/TT-BNV hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

UBND Thành phố chỉ đạo:

- Giao Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Thông tư số 01/2006/TT-BNV nêu trên.

- Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện khai thác các nội dung quy định tại Thông tư số 01/2006/TT-BNV trên Công báo của Chính phủ và triển khai thực hiện đến các đơn vị cơ sở.

(Đề nghị các cơ quan, đơn vị chú ý, Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Đ/c Chủ tịch UBND.TP
- Các đ/c PCT, UBND.TP (để báo cáo);
- V1, NC.
- Lưu: VT

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Hồng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 289/UB-NC về việc thực hiện Thông tư 01/2006/TT-BNV ngày 13/01/2006 của Bộ Nội vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.437
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233