Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2786/BHXH-CSXH năm 2013 rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2786/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 18/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2786/BHXH-CSXH
V/v rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh, thành phố) trong quá trình thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần theo Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), hiện nay có một số trường hợp người lao động khai báo có việc làm để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần, sau khi nhận trợ cấp thì thực tế không làm việc theo hợp đồng lao động mới (chỉ có hợp đồng lao động danh nghĩa, thực tế không có làm việc); một số trường hợp người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần để hưởng lương hưu gây khó khăn trong việc giải quyết và dễ dẫn đến việc lạm dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Để khắc phục tình trạng nêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần cần phối hợp với Sở LĐTBXH tiến hành rà soát, kiểm tra hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần và xác minh tình trạng có việc làm của người lao động:

1. Trường hợp người lao động thực tế có hợp đồng lao động, có việc làm và hưởng tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động đã ký kết, chủ sử dụng lao động và người lao động đã tham gia đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 2; Khoản 1, Điều 91; Khoản 1, Điều 92 của Luật BHXH và quy định tại Điều 5, 6, 7 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì BHXH tỉnh, thành phố thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần theo Quyết định hưởng trợ cấp một lần của Sở LĐTBXH cho người lao động.

2. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, khai báo đã tìm ra được việc làm (có hợp đồng lao động) để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần (đã có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần của Sở LĐTBXH), nhưng thực tế người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động đã ký kết, không có tiền lương, tiền công, không đăng ký tham gia đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH thì BHXH tỉnh, thành phố tạm thời chưa chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần cho những trường hợp này, đồng thời có công văn chuyển hồ sơ sang Sở LĐTBXH đề nghị xem xét lại việc ra Quyết định hưởng trợ cấp một lần của những lao động này. Trong khi chờ ý kiến của Sở LĐTBXH mà người lao động đề nghị hưởng chế độ hưu trí thì BHXH tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 26 Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam quy định về quản lý chi trả các chế độ BHXH.

3. Trường hợp người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự thì BHXH tỉnh, thành phố thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần theo Quyết định hưởng trợ cấp một lần của Sở LĐTBXH cho người lao động.

Nhận được công văn này, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở LĐTBXH rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần, đảm bảo thực hiện quyền lợi đối với người lao động và quản lý chặt chẽ tránh lạm dụng chế độ và quỹ BHTN.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở LĐ-TB và XH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Ban Kiểm tra, Ban Chi, Ban Thu;
- Lưu: VT, CSXH

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2786/BHXH-CSXH năm 2013 rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.691

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251