Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2774/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương đối với công ty thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2774/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 04/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2774/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương đối với công ty thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10912/SLĐTBXH-LĐ ngày 31/7/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng mức lương tính chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Luật giá và Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ thì chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các công ty thực hiện các sản phẩm dịch vụ, công ích do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Theo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 352/TB-VP ngày 15/5/2014 thì khi xác định mức lương làm căn cứ tính chi phí nhân trong trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích áp dụng cho năm 2013 và năm 2014 phải căn cứ vào tình hình thực tế và tính toán đến hệ số trượt giá, trên cơ sở đảm bảo thu nhập người lao động không giảm sút so với năm 2012 trong cùng điều kiện năng suất lao động, chất lượng công việc.

Căn cứ vào Kết luận nêu trên, trong thời gian Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn sử dụng hệ số lương cấp bậc theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ trong định mức kinh tế kỹ thuật thì đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định chi phí nhân công đối với lao động trực tiếp trong đơn giá sản phẩm dịch vụ, công ích năm 2014 như sau:

a) Xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2014 trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2012 gắn với tốc độ tăng, giảm năng suất lao động năm 2014 so với năm 2012 và chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 so với năm 2012.

b) Xác định mức lương làm căn cứ tính chi phí nhân công đối với lao động trực tiếp trong đơn giá sản phẩm dịch vụ, công ích năm 2014 trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2014, chia cho hệ số lương cấp bậc công việc bình quân theo định mức kinh tế, kỹ thuật.

3. Theo hồ sơ gửi kèm công văn số 10912/SLĐTBXH-LĐ nêu trên thì trường hợp mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2012 của các doanh nghiệp thực hiện sản phẩm dịch vụ, công ích do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu là 7,367 triệu đồng/người/tháng; chỉ số giá tiêu dùng năm 2013 là 6,81% và năm 2014 theo Nghị quyết của Quốc hội là 7%; hệ số lương cấp bậc công việc bình quân theo định mức kinh tế kỹ thuật là 3,1; định mức lao động đã được điều chỉnh bằng 55% so với định mức lao động đang áp dụng thì trong điều kiện năng suất lao động, chất lượng công việc năm 2014 tương đương năm 2012, mức lương làm căn cứ xác định chi phí nhân công đối với lao động trực tiếp trong đơn giá sản phẩm dịch vụ, công ích năm 2014 là 2,716 triệu đồng (7,367 triệu x 1,0681 x 1,07/3,1) là phù hợp (không lấy tròn theo mức 2,700 triệu đồng để tránh trùng với mức lương tối thiểu vùng I).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được biết và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2774/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương đối với công ty thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169