Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2695/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 08/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2695/LĐTBXH-TL
V/v: trả lương làm thêm giờ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần suất ăn Hàng không Nội Bài

Trả lời công văn số 132/CV-NCS ngày 18/7/2006 của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc trả lương làm thêm giờ đối với người lao động làm việc trong công ty cổ phần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2005 hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Thông tư số 18-LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm chỉ áp dụng đối với công chức, viên chức làm việc trong khu vực hành chính sự nghiệp hiện nay đã hết hiệu lực thi hành (khu vực này áp dụng theo Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005).

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài thực hiện cách tính trả lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy định tại Điểm 2, Mục V, Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH nói trên, còn thời gian làm việc hàng ngày và thời gian làm thêm của nhân viên lái xe thuộc quyền của công ty xem xét, quy định cụ thể.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2695/LĐTBXH-TL ngày 08/08/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lương làm thêm giờ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.118

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!