Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2681/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiếp nhận người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2681/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 29/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2681/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiếp nhận người lao động

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến
(Số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 313/CV-VTN.NS ngày 16/7/2014 của Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến về việc tiếp nhận người lao động về làm việc tại Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Bộ luật lao động, khi người lao động thôi việc thì hai bên phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

Căn cứ quy định nêu trên, khi người lao động thôi việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thiên sau đó chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến thì người lao động phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thiên có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến thì hai bên phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2681/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiếp nhận người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.712

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146