Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2680/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Số hiệu: 2680/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2680/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xi Măng Việt Nam

Trả lời công văn số 784/XMVN-TCLĐ ngày 15/5/2006; công văn số 1191/XMVN-HĐQT ngày 02/8/2006 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8282/BTC-TCDN ngày 05/7/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2006 đối với sản phẩm xi măng của 9 công ty sản xuất xi măng và cơ quan Tổng công ty Xi mặng Việt Nam là 45.000 đồng/tấn xi măng (trong đó 02 Công ty Xi măng Bút Sơn và Công ty Xi măng Bỉm Sơm chỉ tính 04 tháng đầu năm 2006); quỹ tiền lương bổ sung ngoài đơn giá là 13.673,327 triệu đồng, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là:

- Tổng sản lượng xi măng (kể cả clinker quy đổi): 11.221.070 tấn;

- Lợi nhuận: 371.628 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi tổng sản lượng thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng sản lượng thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Tổng sản lượng thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc;

- Tổng sản lượng thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc là 3.202,111 triệu đồng (trong đó tiền lương của Giám đốc 02 Công ty Xi măng Bút Sơn và công ty Xi măng Bỉm Sơn chỉ tính 04 tháng đầu năm 2006), được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ  hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

4/ Đối với đơn giá tiền lương một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Mức tiền lương bình quân theo đơn giá của từng sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá tiền lương do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

5/ Đối với Công ty Xi măng Bút Sơn và Công ty Xi măng Bỉm Sơn thực hiện cổ phần hóa từ ngày 01/05/2006, các công ty này có trách nhiệm xây dựng đơn giá tiền lương và xác định quỹ tiền lương của Giám đốc các tháng còn lại năm 2006 và trình Hội đồng quản trị Tổng công ty thẩm định trước khi thực hiện.

6/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam căn cứ vào trình độ công nghệ, thiết bị và tổ chức sản xuất cũng như kết quả sản xuất, kinh doanh ra quyết định giao đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch 2006 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc đối với các đơn vị thành viên nhằm bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị thành viên. Riêng đối với Công ty Xi măng Hải Phòng và Công ty Xi măng Tam Điệp là 02 đơn vị sản xuất, kinh doanh chưa hiệu quả, còn lỗ, vì vậy Tổng công ty phải giao đơn giá tiền lương gắn với chỉ tiêu giảm lỗ và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN;
- Lưu: VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2680/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172