Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2654/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 triển khai Quyết định 2382/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước MLC 2006 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2654/CHHVN-VT&DVHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Người ký: Bùi Thiên Thu
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2654/CHHVN-VT&DVHH
V/v triển khai QĐ số 2382/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Công ước MLC 2006

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Ngày 12/8/2013, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2382/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước MLC 2006, Cục Hàng hải Việt Nam có một số kiến nghị như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 3, 4 điều VIII của Công ước MLC 2006: “Công ước sẽ có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày có 30 nước thành viên với đội tàu có trọng tải chiếm tỷ lệ 33% trọng tải đội tàu biển thế giới phê chuẩn; Theo đó, công ước sẽ có hiệu lực với mỗi thành viên sau 12 tháng kể từ ngày đăng ký gia nhập”. Như vậy kể từ ngày 20/8/2013, Công ước MLC 2006 chính thức có hiệu lực đối với 30 quốc gia thành viên ban đầu (có danh sách kèm theo), trong đó gồm: Philippine, Singapore v.v… và chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 8/5/2014.

2. Ngày 12/7/2013, Tổng Thư ký Tokyo Mou đã có Thông báo số TMS13/18 gửi Chính quyền hàng hải các nước thành viên của Tổ chức Tokyo MOU Hướng dẫn các sỹ quan kiểm tra Nhà nước cảng biển về Công ước MLC 2006. Theo đó, Tổ chức Tokyo MOU quy định như sau: “Căn cứ Nghị quyết số XVII đã được Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua tại phiên họp Hội nghị Hàng hải lần thứ 94 liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận, trong thời gian một (01) năm sau khi Công ước MLC 2006 có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2013, cả chính quyền hành chính của quốc gia tàu mang quốc tịch và chính quyền cảng sẽ xem xét cho phép tàu biển tiếp tục hoạt động mà không cần phải có Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải với điều kiện là sỹ quan kiểm tra Nhà nước cảng biển (PSCO) không có bằng chứng về việc tàu không tuân thủ quy định của Công ước MLC 2006. Sỹ quan Nhà nước cảng biển không cần thiết thực hiện kiểm tra chi tiết đối với tàu biển không có Giấy chứng nhận lao động hàng hải, Bản công bố phù hợp lao động hàng hải hoặc Giấy chứng nhận lao động hàng hải tạm thời”.

Để triển khai việc cấp Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần 1, phê duyệt Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần 2 và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải cho các tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng Công ước MLC 2006 cần quy định thống nhất về trình tự, thủ tục, trách nhiệm và phương pháp thực hiện nhằm tạo thuận lợi nhất về thủ tục hành chính cho chủ tàu, Cục Hàng hải Việt Nam kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét chấp thuận./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Văn Công (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Các Vụ: HTQT, PC;
- Hiệp hội Chủ tàu VN;
- Tổng Công ty HHVN;
- Lưu: VT, VT&DVHH;

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thiên Thu

 

MINISTRY OF TRANSPORT
VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 2654/CHHVN-VT&DVHH
Subject: Implementing the Decision No. 2382/QD-BGTVT of the Ministry of Transport approving the plan for implementation of Maritime Labour Convention-MLC 2006

Hanoi, August 15, 2013

 

To: The Ministry of Transport

On August 12, 2013, the Ministry of Transport issued Decision No. 2382/QD-BGTVT approving the Plan for implementation of Decision 1221/QD-TTg dated July 25, 2013 of the Prime Minister approving the Plan for Implementation of the Maritime Labour Convention (MLC) 2006, the Vietnam Maritime Administration has some suggestions as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2654/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 triển khai Quyết định 2382/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước MLC 2006 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.542
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37