Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2654/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương đối với sản phẩm dịch vụ công ích theo Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2654/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2654/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định chi phí tiền lương đối với sản phẩm dịch vụ công ích theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 592/SXD-QLXD ngày 22/9/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương đối với sản phẩm dịch vụ công ích theo Thông tư số 26/2015/TT_BLĐTBXH. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự toán chi phí các dịch vụ công ích đô thị như: thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải; nạo vét duy trì hệ thống thoát nước; duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; duy trì, phát triển hệ thống cây xanh được xác định theo quy định tại tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá của sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, căn cứ quy định của Thông tư này và hướng dẫn của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với từng sản phẩm, dịch vụ công ích cụ thể, để tính toán, xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích làm cơ sở đấu thầu hoặc báo cáo Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đặt hàng, giao kế hoạch.

Vì vậy, kể từ ngày có hiệu lực của Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH , chi phí tiền lương nhân công trực tiếp và chi phí tiền lương nhân công thợ điều khiển máy trong đơn giá công tác dịch vụ công ích đô thị nói trên được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH. Các chi phí còn lại trong cơ cấu dự toán chi phí dịch vụ công ích thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD .

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2654/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương đối với sản phẩm dịch vụ công ích theo Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


223
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78