Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 264/QHLĐTL-TL 2021 trả lương ngừng việc cho người lao động liên quan đến Covid19

Số hiệu: 264/QHLĐTL-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quan hệ lao động và Tiền lương Người ký: Nguyễn Huy Hưng
Ngày ban hành: 15/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG
VÀ TIỀN LƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/QHLĐTL-TL
V/v trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, do tác động bởi đại dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động phải ngừng việc xuất phát từ các tác động của dịch như: (i) người lao động phải thực hiện cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động ở các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không thể làm việc; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (iv) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được. Để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc theo đúng quy định của pháp luật lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện như sau:

1. Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

2. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (i) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iv) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 99 của Bộ luật Lao động, cụ thể:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ nội dung nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh khác thì báo cáo về Cục Quan hệ lao động và Tiền lương để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Thứ trưởng Lê Văn Thanh (để b/c)
- Lưu: VP, TL.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Hưng

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
DEPARTMENT OF LABOR RELATIONS AND WAGES
------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 264/QHLDTL-TL
Re: payment of furlough wages to employees during furlough period due to Covid-19 pandemic

Hanoi, July 15, 2021

 

To: Departments of Labor, War Invalids, and Social Affairs of provinces or central-affiliated cities

Lately, due to the impact of the Covid-19 pandemic, the production and business of many enterprises have faced difficulties, some enterprises have had to suspend or scale down operations, some employees have been put on furlough stemming from the impacts of the pandemic, i.e. (i) the employees are subject to quarantine by orders of competent authorities; (ii) the employees live in lockdown areas by orders of competent authorities so they are unable to work; (iii) the employees have been put on furlough since their companies or departments/divisions are subject to suspension by orders of competent authorities; (iv) the employees have been put on furlough since their companies or departments/divisions are unable to operate. In order to make payment of furlough wages in accordance with the labor law, the Department of Labor Relations and Wages requests the Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs to guide the enterprises in the provinces as follows:

1. The furlough wages shall be paid to employees as prescribed in Article 99 of the Labor Code in consideration of the causes of the furlough (due to the fault of the employer, or the employee, or due to objective reasons).

2. If an employee is put on furlough due to the direct impact of the Covid-19 pandemic, i.e. the employee is subject to quarantine by the order of competent authority; (ii) the employee lives in a lockdown area by the order of competent authority so he/she is unable to work; (iii) the employee is put on furlough since his/her company or department/division is subject to suspension by the order of competent authority; (iv) the employee is put on furlough since his/her company or department/division is unable to operate as the owner or other colleagues has/have been quarantined or not returned to work yet, his/her furlough wage shall be paid in accordance with clause 3 Article 99 of the Labor Code, in specific:

a) If the furlough period is less than or equal to 14 working days, the furlough wage shall be agreed upon by both parties but not less than the minimum wage.

b) If the furlough period is more than 14 working days, the furlough wage shall be agreed upon by both parties provided that the furlough wage to be paid for the first 14 working days is not less than the minimum wage.

Request the Department of Labor, War Invalids, and Social Affairs to give instructions to enterprises based on the foregoing guidance. Difficulties which may arise during the implementation should be reported to the Department of Labor Relations and Wages for consideration./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DIRECTOR
Nguyen Huy Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 264/QHLĐTL-TL ngày 15/07/2021 về trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.603

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!