Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2578/LĐTBXH-BTXH năm 2013 về chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2578/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 15/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2578/LĐTBXH-BTXH
V/v chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, một số Đại biểu Quốc hội có ý kiến băn khoăn về kết quả giảm nghèo năm 2012 của cả nước cũng như từng địa phương có thực chất không, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước đang gặp khó khăn; đây cũng là ý kiến phản ánh của cử tri và một số phương tiện thông tin đại chúng về việc một số địa phương có tình trạng phân bổ chỉ tiêu hộ nghèo, áp đặt hộ dân phải thoát nghèo để đạt chỉ tiêu, vì vậy kết quả giảm nghèo chưa phản ánh đúng thực trạng trên địa bàn, dẫn đến một số hộ thực sự vẫn còn nghèo nhưng được coi là "thoát nghèo", không tiếp tục được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành chấn chỉnh lại công tác xét duyệt hộ nghèo trên địa bàn như sau:

1. Mục tiêu giảm nghèo hàng năm đề ra nhằm mục đích để các cấp xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo; các địa phương cần tổ chức phân loại hộ nghèo trên địa bàn, xây dựng giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng hộ trên cơ sở các chính sách giảm nghèo hiện hành và nhu cầu của hộ nghèo. Kết quả giảm nghèo sẽ chỉ được xác định thông qua việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hàng năm chứ không căn cứ vào mục tiêu kế hoạch đề ra.

2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình điều tra, rà soát, phải thực hiện nghiêm túc quy định việc niêm yết công khai danh sách hộ thuộc diện bình xét; tổ chức thẩm định kết quả điều tra, rà soát của cơ sở; trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phải tổ chức phúc tra lại trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Bắt đầu từ năm 2013, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố có ý kiến trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có Quyết định phê duyệt chính thức và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở ban hành Quyết định phê duyệt chính thức kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội của Chính phủ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ảnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Vũ Văn Ninh (B/c);
- Bộ trưởng (B/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2578/LĐTBXH-BTXH năm 2013 về chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74