Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2568/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Hữu Thắng
Ngày ban hành: 05/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2568/BNV-TL
V/v: chế độ phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Trả lời công văn số 795/UBND-TH ngày 24/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung phụ cấp khu vực đối với 20 xã thuộc tỉnh Kon Tum; sau khi trao đổi với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với 20 xã thuộc tỉnh Kon Tum như sau:

a) Huyện Tu Mơ Rông:

- Hệ số 0,7: Xã Đắk Tờ Kan, xã Đắk Hà, xã Tu Mơ Rông và xã Đắk Rơ Ông.

b) Huyện Đắk Tô:

- Hệ số 0,7: Xã Văn Lem và xã Đắk Rơ Nga.

- Hệ số 0,5: Xã Đắk Trăm.

c) Huyện Đắk Hà:

- Hệ số 0,7: Xã Đắk Pxi.

- Hệ số 0,5: Xã Ngọc Réo, xã Ngọc Wang, xã Đắk HRing và xã Đắk Mar.

- Hệ số 0,4: Xã Hà Mòn, xã Đắk La và xã Đắk Uy.

d) Huyện Sa Thầy:

- Hệ số 0,7: Xã Ya Ly, xã Ya Tăng và xã Hơ Moong

đ) Huyện Ngọc Hồi:

- Hệ số 0,7: Xã Đắk Ang và xã Đắk Kan.

2. Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01/9/2007. Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2568/BNV-TL ngày 05/09/2007 về việc chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.826

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198