Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2567/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 23/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2567/LĐTBXH-LĐTL
V/v xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trả lời công văn số 2449/NHPT-TCCB ngày 11/7/2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1039/VPCP-TCCB ngày 19/02/2008 của Văn phòng Chính phủ thì việc xét nâng ngạch không qua thi chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp có thành tích, cống hiến trong quá trình công tác đã có thông báo nghỉ hưu và tại Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ Nội vụ cũng chỉ quy định áp dụng cho các đối tượng nêu trên.

2. Đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng chế độ tiền lương theo công ty nhà nước theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó việc áp dụng chế độ nâng ngạch lương đối với viên chức thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Về đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 2449/NHPT-TCCB ngày 11/7/2008 nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận để nghiên cứu và xử lý chung.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Quý cơ quan được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huỳnh Thị Nhân (để b/c);
- Lưu VP, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2567/LĐTBXH-LĐTL ngày 23/07/2008 xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!