Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2561/UBND-KGVX về tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2561/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2561/UBND-KGVX
V/v tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 04/12/2018 của UBND Thành phố về việc triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Nhằm tăng cường tuyn sinh đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp sau giai đoạn nghỉ do đại dịch Covid-19, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,2% trong năm 2020, UBND Thành phố giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020, như sau:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách tuyn sinh, đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh.

- Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến cho học sinh cuối cấp THCS, THPT phù hp điều kiện thực tế về kế hoạch giáo dục của các cơ sở giáo dục phổ thông trong giai đoạn nghỉ sau đại dịch Covid-19.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh bằng nhiều hình thức, tăng cường tư vấn tuyển sinh online ngoài giờ học chính khóa, đảm bo không ảnh hưởng đến chương trình giáo dục của học sinh phổ thông.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến cho học sinh cuối cấp THCS, THPT; Ch đạo các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX bố trí học sinh các lớp cuối cấp THCS, THPT tham gia buổi tư vấn, hướng nghiệp và tuyển sinh học nghề trực tuyến để nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT tham gia học nghề.

- Chỉ đạo các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp học ngh cho học sinh cui cấp THCS, THPT; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Phối hợp cung cấp thông tin về mạng lưới các trường dạy nghề, ngành nghề, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục nghề nghiệp Thủ đô tới học sinh cuối cấp THCS, THPT trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, về giáo dục nghề nghiệp; qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò của việc học và đào tạo nghề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, các mô hình đào tạo hiệu quả, quảng bá hình ảnh về các hoạt động phong trào giáo dục nghề nghiệp để hỗ trợ công tác tuyển sinh chọn nghề, chọn trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức truyền hình trực tiếp buổi tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến cho học sinh cuối cấp THCS, THPT.

5. Các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị thực hiện tổ chức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp; tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh THCS, THPT vào giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

6. UBND các quận, huyện, thị xã

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng đến người dân về các chính sách tuyển sinh, đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp...

7. Các cơ s giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành ph

- Phối hợp với các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn nơi nhà trường tổ chức hoạt động đào tạo thông tin để học sinh và phụ huynh học sinh tích cực tham gia buổi tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin, xây dựng ngân hàng dữ liệu; cử cán bộ tham gia đội ngũ tư vấn viên hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của học sinh và phụ huynh qua đường dây nóng tại buổi tư vn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến.

- Thông báo tới toàn bộ học sinh, sinh viên đang theo học tại trường tham gia bui tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, Phòng KGVX, TKBT
;
- Lưu: VT, KGVXt

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2561/UBND-KGVX về tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ngày 22/06/2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


341

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104