Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2559/BKHCN-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2559/BKHCN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 20/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2559/BKHCN-TCCB
V/v xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 3692/BNV-TCBC ngày 09/8/2019 ca Bộ Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức (xin gửi kèm theo), trong đó giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ chtrì, xây dựng danh mục và bản mô tvị trí việc làm thuộc nhóm chuyên ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan (Sở Khoa học và Công nghệ, y ban nhân dân cấp huyện) tổng hợp Danh mục vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ (theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn s3692/BNV-TCBC) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bản tổng hợp danh mục vị trí việc làm và mô tvị trí việc làm xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tchức cán bộ) trước ngày 25/8/2019 (gửi file điện tử qua địa chỉ email tccb@most.gov.vn) để Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng vị trí việc làm theo kế hoch, yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Vụ Tchức cán bộ - Bộ Khoa học và Công nghệ, số điện thoại 024.35560632.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Trần Văn Tùng;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2559/BKHCN-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106