Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2530/LĐTBXH-TL về hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Số hiệu: 2530/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 17/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2530/LĐTBXH-TL

V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

Trả lời công văn số 2063/DKVN-TCNS ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương chỉ áp dụng đối với các công ty nhà nước (100% vốn nhà nước). Còn đối với doanh nghiệp nhà nước (nhà nước không sở hữu 100% vốn) và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác thực hiện xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương làm căn cứ xếp lương, nâng bậc lương cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 13/2003/TT-BLĐTBXH số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc vận dụng thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành đối với công ty nhà nước kèm theo Nghị định số 205/NĐ-CP nêu trên cho phù hợp với điều kiện tổ chức lao động, tổ chức sản xuất của doanh nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG

 

 

 

 

Phạm Minh Huân

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2530/LĐTBXH-TL về hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314
DMCA.com Protection Status