Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2522/LĐTBXH-BTXH ban hành Thông tư quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội và thẩm định dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2522/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 26/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2522/LĐTBXH-BTXH
V/v Ban hành Thông tư quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức CTXH xã hội và thẩm định dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội. Báo cáo luận cứ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội trong các cơ sở trợ giúp xã hội (Có dự thảo Thông tư và Báo cáo kèm theo).

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã giao Cục Bảo trợ xã hội tổ chức một số cuộc họp với các đơn vị liên quan, tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia của các Bộ, ngành liên quan, chuyên gia quốc tế Unicef, Đại học RMIT của Úc và các địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư để có căn cứ pháp lý ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức công tác xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Nội vụ:

1. Xây dựng và ban hành Thông tư quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội

2. Thẩm định dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, BTXH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2522/LĐTBXH-BTXH ban hành Thông tư quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội và thẩm định dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.502

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190