Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 252/BTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Đức Long
Ngày ban hành: 07/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/BTC-TCCB
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề Hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Để giải quyết quyền lợi cho một bộ phận cán bộ, công chức hải quan đã từng có thời gian công tác ở các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về chế độ phụ cấp thâm niên nghề, đối với các công chức hải quan có thời gian làm việc trong những ngành, nghề có hưởng phụ cấp thâm niên nghề trước khi chuyển công tác sang ngành Hải quan được tính cộng dồn thời gian làm việc (không bắt buộc phải có trên 05 năm) được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án, kiểm lâm, kiểm tra Đảng, giáo dục quy định tại Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề của ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án, kiểm lâm và Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề Hải quan (có cộng dồn thời gian công tác ở các ngành, nghề được hưởng phụ cấp thâm niên khác) kể từ ngày 01/01/2013.

3. Đề nghị Tổng cục Hải quan Nghiên cứu trình Bộ sửa đổi Thông tư 40/2003/TT-BTC ngày 05/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên hải quan để đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các quy định chung của Nhà nước về chế độ phụ cấp thâm niên nghề.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB(05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 252/BTC-TCCB ngày 07/01/2013 thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề Hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.351

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219