Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2479/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2017 về phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2479/LĐTBXH-QHLĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 19/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2479/LĐTBXH-QHLĐTL
V/v phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Để phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động và đình công, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển trong doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan liên quan triển khai thực hiện một số biện pháp sau:

1. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương:

- Có giải pháp và kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, trong đó:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động, việc làm và bảo hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao động; đổi mới phương thức, nội dung để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, trong đó tập trung vào những địa bàn có nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, những nội dung dễ phát sinh tranh chấp lao động như tiền lương, làm thêm giờ, phúc lợi, ăn ca, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật lao động.

+ Có kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị thực hiện đối thoại với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để tuyên truyền chính sách pháp luật và giải quyết kịp thời những kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, n định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động; tổ chức đối thoại với người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, tập trung vào các doanh nghiệp có quy mô lao động lớn, để giải quyết kịp thời các nguyện vọng của người lao động.

- Tập trung đẩy mạnh việc triển khai chương trình phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

- Khi đình công xảy ra cần sớm tìm hiểu nguyên nhân, chủ động hỗ trợ các bên thương lượng, giải quyết tranh chấp, sớm ổn định tình hình; thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình tranh chấp lao động, đình công trên địa bàn về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đề nghị Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình đời sống, nguyện vọng của người lao động để đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; cử đầu mối tổng hợp và thường xuyên chia sẻ thông tin với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về những khuyến nghị, yêu cầu liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên và phối hợp với các hiệp hội để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động cho người sử dụng lao động; hỗ trợ người sử dụng lao động đẩy mạnh hoạt động đi thoại thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc, thu nhập cho người lao động; cử đầu mối tổng hợp và thường xuyên thông tin với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về những khuyến nghị, yêu cầu của người sử dụng lao động, các hiệp hội của doanh nghiệp về những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện pháp luật lao động./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGDoãn Mậu Diệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2479/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2017 về phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123