Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL thực hiện điều tra lao động tiền lương doanh nghiệp 2016

Số hiệu: 2455/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2455/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện Điều tra lao động và tiền lương trong doanh nghiệp năm 2016

 Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ………………….

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1988/LĐTBXH-LĐTL ngày 03/6/2016 gửi đồng chí Giám đốc Sở về Điều tra lao động và tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp năm 2016 theo Quyết định số 288/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ cuộc Điều tra theo quy định, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện các nội dung công việc theo công văn số 1988/LĐTBXH-LĐTL nêu trên.

2. Tổ chức triển khai Điều tra trên địa bàn, tổng hợp phiếu Điều tra và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Lao động - Tiền lương) trước ngày 31/7/2016.

3. Kết quả cuộc Điều tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh sẽ được lưu trữ theo quy định và chuyển cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để khai thác, phân tích phục vụ công tác chuyên môn.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL ngày 30/06/2016 thực hiện điều tra lao động và tiền lương trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.654

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158