Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2436/BNV-TL của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Số hiệu: 2436/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Điều
Ngày ban hành: 14/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2436/BNV-TL
V/v: Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: 

- Các bộ, cơ quan Ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đến nay đã hết quý I/2006, vì vậy việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu 6,25% của quý IV năm 2004 và cả năm 2005 đã hết hiệu lực, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc báo cáo kết quả nâng bậc lương của quý IV năm 2004 và cả năm 2005 theo các mẫu quy định tại Thông tư số 03/2005/tt-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ để làm căn cứ thực hiện theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2006.

2. Kể từ ngày 01/4/2006 đến hết quý I/2007, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tính vào chỉ tiêu 5% của năm 2006. Vì vậy, các trường hợp do Bộ, ngành, địa phương có văn bản gửi Bộ Nội vụ sau ngày 31/3/2006, đề nghị hoàn chỉnh lại hồ sơ và tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 5% của năm 2006.

3. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải phù hợp với Quy định về tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (cấp cơ sở) phối hợp với cấp ủy và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp quy định. Trong thực hiện cần quan tâm hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Từ quý II năm 2006 trở đi, việc đề nghị và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do đúng hướng dẫn tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV và Thông tư số 83/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2436/BNV-TL của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.110

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5