Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2425/LĐTBXH-TCCB triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa II 2016 2017

Số hiệu: 2425/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425/LĐTBXH-TCCB
V/v Triệu tập tham dự lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng”, khóa II (2016-2017), phần I

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 781/QĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc mở lp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòngkhóa II (2016 - 2017), phần I, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý, lãnh đạo, Điều hành trong thực thi chức trách, nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Phòng;

- Đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng quản lý, lãnh đạo gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ lãnh đạo cấp Phòng.

2. Nội dung

- Lãnh đạo cấp Phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp Phòng;

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác;

- Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp Phòng;

- Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp Phòng;

- Báo cáo thực tiễn tại đơn vị về quản lý, lãnh đạo cấp Phòng và kinh nghiệm quốc tế;

3. Đối tượng

- Đi tượng: Lãnh đạo cấp Phòng, quy hoạch cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ;

- Số lượng: Mỗi đơn vị cử 2 - 3 người (có thể cử nhiều hơn).

Lưu ý: Các đồng chí được cử đi tham dự lớp này (Phần I), sẽ tiếp tục được triệu tập tham dự lp bồi dưỡng (phần II năm 2017) để đủ Điều kiện cấp chứng chỉ.

4. Thời gian, địa Điểm

- Thời gian: 05 ngày, từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016, khai mạc 08h00 ngày 01/8/2016, đón tiếp học viên từ 07h30;

- Địa Điểm: Nhà khách Tổng Liên đoàn, Số 95 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Chế độ

Chế độ công tác phí của đại biểu tham dự tập huấn do cơ quan cử đi thanh toán theo quy định hiện hành.

Các đơn vị tham dự gửi danh sách cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng theo mẫu gửi kèm về Bộ trước ngày 24/7/2016 (qua Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội), địa chỉ: tầng 17 Nhà làm việc liên cơ quan Bộ LĐ - TB&XH, ngõ 8B, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, điện thoại: 04.35.565.067, Fax: 04.35.566.683.

Thông tin chi Tiết, xin liên hệ bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý; điện thoại: 0985.871.489, Email: khoaldql.ilsat@gmail.com./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TCHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòngkhóa II (2016-2017), Phần I

Thời gian: Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016

Tên đơn vị: ................................. Điện thoại: ............................. Fax: ........................

Họ và tên CB liên hệ: ...................................... ĐT di động: ..................................................... Email: ................................

Địa Điểm tập huấn: Nhà khách Tổng Liên đoàn, Số 95 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Thông tin cá nhân tham gia khóa học:

TT

Họ và tên

Điện thoại DĐ

Email

Phòng/Ban

Chức vụ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

…….., ngày……tháng……năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký:

Phạm Thị Hương, Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội

Tầng 17, Nhà làm việc liên cơ quan Bộ LĐTB&XH.

Lô D25, ngõ 8B đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Lưu ý:

Các đơn vị có nhu cầu đăng ký chỗ ở tại Nhà khách Tổng Liên đoàn.

Số 95 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên hệ: 0904 604 228 (Loan)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2425/LĐTBXH-TCCB ngày 30/06/2016 về triệu tập tham dự lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng”, khóa II (2016-2017), phần I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.140

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!