Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2421/LĐTBXH-TL về chế độ đối với người lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Số hiệu: 2421/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 09/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2421/LĐTBXH-TL

V/v chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội

 

Trả lời Công văn số 243/CV-CT ngày 04/07/2007 của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong khu vực hành chính, sự nghiệp, vì vậy Công ty TNHH một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội là công ty 100% vốn nhà nước, đang xếp lương và phụ cấp lương theo hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thì không thể áp dụng Thông tư số 04/2005/TT-BNV nêu trên.

2. Ngày 28 tháng 5 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2007/NĐ-CP quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hiện nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với một số Bộ, ngành, Tổng công ty dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP nêu trên. Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, đề nghị Công ty TNHH một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội tạm thời thực hiện việc xếp lương, quản lý lao động và tiền lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP 206/2004/NĐ-CP207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty TNHH một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội được biết ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG

 

 

 

Phạm Minh Huân

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2421/LĐTBXH-TL về chế độ đối với người lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056
DMCA.com Protection Status