Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2369/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2369/LĐTBXH-TL
V/v: chuyển xếp lương cũ sang lương mới

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

Trả lời công văn số 4290/TCCB-LĐ ngày 11/7/2005 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 và công văn số 1746/LĐTBXH-TL ngày 11/7/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đối với các trường hợp xếp bậc 7 hoặc bậc 8 của ngạch chuyên viên, thi đạt kết quả nâng ngạch viên chức và được xếp bậc 7 vào bậc 1, bậc 8 vào bậc 2 của ngạch chuyên viên chính, sau ngày 01/10/2004 mới được nâng bậc lương theo chế độ nâng lương thường xuyên: bậc 1 lên bậc 2, bậc 2 lên bậc 3 thì cũng thuộc đối tượng được chuyển xếp lại lương theo công văn số 1746/LĐTBXH-TL nêu trên.

2/ Về việc cân đối tiền lương giữa các đối tượng có cùng điều kiện nhưng đã được nâng bậc lương theo chế độ nâng lương thường xuyên trước thời điểm thực hiện lương mới (ngày 01/10/2004) nên không thuộc đối tượng điều chỉnh lại theo công văn số 1746/LĐTBXH-TL nêu trên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin ghi nhận để nghiên cứu, cân đối chung.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Tông công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP; Vụ TL (3)

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2369/LĐTBXH-TL ngày 25/07/2005 về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.396

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!