Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 233/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết lao động dôi dư đối với Xí nghiệp Phà Bến Tre do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 233/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 21/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 233/LĐTBXH-LĐTL
V/v giải quyết lao động dôi dư đối với Xí nghiệp Phà Bến Tre

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 08/UBND-CNLTS ngày 02/01/2009 của quý Uỷ ban về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trường hợp người lao động của 02 bến phà Rạch Miễn và Hàm Luông có nhu cầu tới làm việc tại các cơ quan, đơn vị khác trước khi 02 cầu Rạch Miễu, Hàm Luông hoàn thành và đưa vào sử dụng thì Xí nghiệp Phà Bến Tre thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động theo đúng quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động.

2. Theo Phương án 1 nêu tại Công văn số 3260/UBND-CNLTS ngày 08/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre hướng dẫn Xí nghiệp phà Bến Tre lập danh sách toàn bộ người lao động của Bến phà Rạch Miễu có mặt tại thời điểm Phà Rạch Miễu dừng hoạt động khi cầu Rạch Miễu hoàn thành (không phụ thuộc vào số phà chưa điều chuyển để phục vụ quốc phòng, an ninh), ra quyết định nghỉ việc và dự toán kinh phí chi trả theo quy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre thẩm định hồ sơ giải quyết lao động dôi dư của bến phà Rạch Miễu, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để giải quyết chế độ đối với người lao động. Đồng thời, chỉ đạo Bến phà Hàm Luông không tuyển dụng mới lao động đến khi cầu Hàm Luông hoàn thành và đưa vào sử dụng (dự kiến cuối năm 2009 hoặc đầu năm 2010).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 233/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết lao động dôi dư đối với Xí nghiệp Phà Bến Tre do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.061

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226