Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2313/LĐTBXH-BHXH về việc giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2313/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2313/LĐTBXH-BHXH
V/v giải đáp chính sách BHXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 156/LĐTBXH-LĐTL ngày 16 tháng 02 năm 2009 của quý Sở về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị giải thích rõ các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 44 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ.

Nội dung này đã được hướng dẫn tại khoản 2 phần C Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Về thẩm quyền quyết định việc tạm dừng đóng được quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, theo đó: “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tạm dừng đóng đối với người sử dụng lao động do các bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý theo đề nghị của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương; cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quyết định tạm dừng đóng đối với người sử dụng lao động thuộc địa phương quản lý.”

Như vậy, theo quy định trên, đối với trường hợp các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh khi thực hiện cổ phần hóa có số vốn nhà nước dưới 50% so với vốn điều lệ công ty, nếu doanh nghiệp đó vẫn thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng đóng còn nếu doanh nghiệp đó thuộc địa phương quản lý thì do Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định tạm dừng đóng.

3. Sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho toàn bộ số lao động của mình, kể cả cho số lao động còn tiếp tục làm việc, đồng thời vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho toàn bộ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của doanh nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2313/LĐTBXH-BHXH về việc giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.265

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123