Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 230/BNV-TL về phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 230/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 230/BNV-TL
V/v phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 4366/TTr-UBND ngày 06/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực đối với một số xã thuộc tỉnh Quảng Ninh; sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 97/LĐTBXH-TĐTL ngày 11/01/2010, của Bộ Tài chính tại công văn số 351/BTC-PC ngày 08/01/2010 và của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 09/UBDT-TCCB ngày 05/01/2010, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Bổ sung phụ cấp đặc biệt mức 30% đối với 03 xã thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, gồm: Xã Minh Châu, xã Thắng Lợi và xã Ngọc Vừng.

Thời gian tính hưởng phụ cấp đặc biệt nêu trên kể từ ngày 01/01/2010. Đối tượng áp dụng và cách tính trả phụ cấp đặc biệt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Sửa đổi, bổ sung phụ cấp khu vực đối với 03 xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, gồm:

- Hệ số 0,3: Xã Quảng Lợi thuộc huyện Đầm Hà.

- Hệ số 0,4: Xã Đại Dực và xã Đại Thành thuộc huyện Tiên Yên.

Thời gian tính hưởng phụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01/01/2010. Đối tượng áp dụng và cách tính trả phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

3. Giữ nguyên mức phụ cấp khu vực hệ số 0,4 đối với xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ để bảo đảm tương quan phụ cấp khu vực đối với địa bàn xung quanh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
Nguyễn Duy Thăng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 230/BNV-TL về phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.160
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57