Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2283/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương Ban quản lý dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2283/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2283/LĐTBXH-LĐTL
V/v Tiền lương Ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty Kinh doanh Hàng thời trang Việt Nam
(72-74 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 207/KDTT ngày 04/6/2008 của Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1) Theo quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì Ban quản lý dự án được thành lập theo quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ nay (đã được thay thế bằng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006) thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ để xác định quỹ tiền lương thực hiện. Việc xác định quỹ tiền lương thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 nêu trên.

2. Đối với Ban Quản lý dự án thuộc Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam, do trong công văn Công ty nêu không rõ tính chất, đặc điểm hoạt động của Ban nên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không đủ cơ sở trả lời cụ thể.

Đề nghị Công ty trao đổi với Tập đoàn Dệt May Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2283/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương Ban quản lý dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6