Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2270/LĐTBXH-LĐTL về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi tái tuyển dụng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2270/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2270/LĐTBXH-LĐTL
V/v Thu hồi kinh phí hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi tái tuyển dụng

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
(Ban Tổ chức – Đào tạo và Văn xã)

 

Trả lời Công văn số 15/CV-TCĐTVX ngày 21/5/2008 của quý Cơ quan về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Điều 5 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ quy định: Người lao động đã nhận trợ cấp quy định tại Điều 3 Nghị định này nếu được tái tuyển dụng làm việc ở doanh nghiệp đã cho thôi việc hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định này (Trợ cấp 01 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương đang hưởng cho mỗi năm thực tế làm việc trong khu vực nhà nước; trợ cấp một lần với mức 5 triệu đồng).

Như vậy, nếu người lao động đã hưởng trợ cấp mất việc làm theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP nếu được tuyển dụng vào Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Chính phủ) thì phải hoàn trả số tiền theo quy định nêu trên.

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có trách nhiệm thu số tiền trợ cấp của người lao động đã nộp, để nộp về Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư. Trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Căn cứ vào nhu cầu công việc, năng lực của người lao động, tiền lương trên thị trường lao động, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và người lao động thỏa thuận mức lương đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

3. Người lao động mà quý Cơ quan nêu tại Công văn số 15/CV-TCĐTVX thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội (Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- TT Huỳnh Thị Nhân (để b/c);
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Lưu: VT, Vụ LĐ-TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2270/LĐTBXH-LĐTL về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi tái tuyển dụng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219