Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2019 về giải đáp chế độ lương, phụ cấp giáo viên mầm non do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành

Số hiệu: 223/NGCBQLGD-CSNGCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Người ký: Trần Kim Tự
Ngày ban hành: 21/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/NGCBQLGD-CSNGCB
V/v giải đáp chế độ lương, phụ cấp giáo viên mầm non

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Hà Việt

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) nhận được kiến nghị của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hà Việt về việc giải đáp chế độ lương, phụ cấp của giáo viên mầm non (chuyển tiếp từ Bộ Ni vụ tại Công văn số 361/BNV-TL ngày 23/01/2019), Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có ý kiến như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ s giáo dục công lập được quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Theo đó, thời gian không được tính hưng phụ cấp ưu đãi gồm: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng tr lên, thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bo him xã hội hiện hành; thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

- Đối với giáo viên trong thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành (06 tháng) thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi; còn trong thời gian nghỉ thai sản (06 tháng) giáo viên này được hưởng chế độ theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Hướng dẫn tại Thông tư số 59/2015/TT-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Về chế độ lương của nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản hướng dẫn Nghị định này cũng như các quy định của Luật Lao động. Theo đó, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) 12 tháng/năm theo quy định hiện hành (trừ thời gian xin nghỉ không lương)

Về chế độ phụ cấp ưu đãi: Đ được hưởng phụ cấp ưu đãi thì nhà giáo phải trực tiếp giảng dạy; với cán bộ quản lý (hiệu trưởng/phó hiệu trưởng) phải dạy đ stiết theo quy định. Phụ cấp này được hưởng 12 tháng/năm (kể cả 02 tháng hè). Nếu trong năm học giáo viên không tham gia giảng dạy; cán bộ quản (hiệu trưởng phó hiệu trưởng) không dạy hoặc dạy không đủ số tiết theo quy định thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi trong năm học đó (bao gồm cả 02 tháng ngh hè).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTB&XH;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Kim Tự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 21/02/2019 về giải đáp chế độ lương, phụ cấp giáo viên mầm non do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server250