Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các đối tượng làm việc trong điều kiện độc hại

Số hiệu: 2219/BHLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 03/07/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2219/BHLĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2219/BHLĐ NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 1996 VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘC HẠI.

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Để triển khai thực hiện Điều 104 Bộ Luật Lao động, Điều 8 Nghị định số 06/CP của Chính phủ ngày 20 tháng 1 năm 1995 về an toàn lao động và vệ sinh lao động; Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế sẽ tiến hành sửa đổi Thông tư số 20/TT-LB ngày 24 tháng 9 năm 1992 (Quy định chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho những người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại). Nhằm bảo đảm hiệu quả của việc tổ chức, thực hiện góp phần bảo vệ sức khoẻ, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động và thúc đẩy sản xuất phát triển. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương một số việc sau:

- Tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các chức danh nghề, công việc thuộc Bộ, Ngành, Địa phương quản lý đã được Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội thoả thuận (theo biểu kèm theo công văn này). Các mức bồi dưỡng bằng hiện vật ghi theo quy định tại Thông tư Liên bộ số 20/TT-LB ngày 24 tháng 9 năm 1992 và công văn số 1766/LĐTB-XH-ĐKLĐ ngày 28 tháng 5 năm 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thống kê các chức danh nghề, công việc mới phát sinh mà có đủ điều kiện thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét thoả thuận.

- Ý kiến của các Bộ, Ngành, Địa phương về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật (Mức bồi dưỡng, cơ cấu hiện vật bồi dưỡng và cách thức tổ chức thực hiện)

Biểu thống kê xin gửi về Vụ Bảo hộ Lao động Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 8 năm 1996 để Liên Bộ tổng hợp, hệ thống hoá các danh mục nghề công việc được hưởng chế độ bồi dưỡng băng hiện vật và hướng dẫn áp dụng chung.

Để nghị các Bộ, Ngành và các Địa phương quan tâm thực hiện.

 

Nguyễn Đại Đồng

(Đã ký)

 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: (BỘ, NGÀNH HOẶC ĐỊA PHƯƠNG)

BIỂU TỔNG HỢP CHỨC DANH ĐƯỢC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT CỦA CÁC BỘ NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC BỘ LĐTB & - XH THOẢ THUẬN

TT

Chức danh công việc

Mức đang thực hiện

Theo quy định tại văn bản nào (Ghi rõ số và ngày tháng của văn bản)

Mức đề nghị mới

Ghi chú

 

I. Các chức danh đã được thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật

II. Các chức danh mới phát sinh

 

 

 

 

Ngày.... tháng..... năm 1996
Cơ quan báo cáo
(Ký tên đóng dấu)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các đối tượng làm việc trong điều kiện độc hại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.043
DMCA.com Protection Status