Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2208/LĐTBXH-NC năm 2017 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2208/LĐTBXH-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/LĐTBXH-NCC
V/v hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), trên cơ sở theo dõi tình hình thực tế triển khai giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công tại các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh lưu ý một số vấn đề sau đây:

1. Về việc rà soát hồ

Xác định rõ tiêu chí hồ sơ tn đọng xác nhận người có công tập trung giải quyết trong năm 2017: Là những hồ sơ đã lập trước ngày 01/7/2013 theo đúng quy định tại từng thời điểm nhưng còn thiếu giấy tờ, thủ tục hoặc hồ sơ đã được thiết lập đầy đủ nhưng do thay đi chính sách nên chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và các hồ đó đang được lưu trữ lại Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Quân đội t cấp tỉnh trở lên.

Theo đó, đề nghị từng địa phương khng định số lượng hồ sơ tồn đọng theo đúng tiêu chí nêu trên đ tập trung chỉ đạo và làm cơ sở đ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm 2017.

Những hồ sơ khác sẽ được hướng dẫn, xem xét trong thời gian tới.

2. Về quy trình xét duyệt

a) Việc tổ chức họp, lấy ý kiến của nhân dân:

Đối với những hồ sơ được xác lập trước đây, thủ tục đầy đủ theo quy định, đã đưa ra cuộc họp lấy ý kiến nhân dân và trong cuộc họp đó đã mời: cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa (nếu có), người hoạt động kháng chiến (nếu có), cựu chiến binh, người cao tui,... (th hiện cụ thể trong Biên bản cuộc họp) và hiện nay không phải xác minh thêm nội dung thì không cần tổ chức họp lại.

Nếu hồ sơ còn phải bổ sung, xác minh hoặc cuộc họp dân trước đây không đủ các thành phần trên thì tổ chức cuộc họp lại theo như Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH.

b) Việc tổ chức công khai đ lấy ý kiến của nhân dân và cán bộ đảng viên:

Đối với những hồ sơ được xác lập trước đây, thủ tục đã đầy đủ theo quy định (nay không còn phải bổ sung, xác minh), đã có niêm yết công khai tại cấp xã và báo cáo kết quả niêm yết công khai thì thực hiện công khai ở cấp tỉnh (không nhất thiết phải niêm yết công khai tại cấp xã lần nữa).

Đối với các trường hợp còn lại, thực hiện đồng thời việc niêm yết công khai tại cấp xã và đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thành phố đ lấy ý kiến của nhân dân và cán bộ đảng viên.

c) Việc tổ chức họp Hội đồng xét duyệt chính sách cấp xã, Ban Chỉ đạo gii quyết hồ sơ tồn đọng cấp huyện:

Đối với các hồ sơ đã được xác lập đầy đủ theo quy định, được Hội đồng xét duyệt cấp xã, Ban Chỉ đạo cấp huyện họp thông qua với đầy đủ các thành phần theo quy định của Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH , biên bản họp th hiện rõ ý kiến phát biu của các thành viên; có biu quyết cụ thể từng trường hợp và hiện nay không phải xác minh, họp nhân dân bổ sung, niêm yết công khai tại cấp xã nữa thì không nhất thiết phải tổ chức họp Hội đồng xét duyệt cấp xã, Ban Chỉ đạo cấp huyện lại.

Đối với những hồ sơ không đáp ứng những yêu cầu trên thì cần tổ chức họp lại Hội đồng xét duyệt chính sách cấp xã hoặc Ban chỉ đạo cấp huyện theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH .

d) Dự kiến từ nay đến cuối năm 2017, Bộ có 3 đợt tổ chức xem xét hồ sơ tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH:

- Đợt 1: Vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Hồ sơ nộp về Bộ chậm nhất là ngày 15/6/2017.

- Đợt 2: Vào dịp kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017). Hồ sơ nộp về Bộ chậm nhất là ngày 15/7/2017.

- Đợt 3: Vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017). Hồ sơ nộp về Bộ chậm nhất ngày 15/10/2017.

Trên cơ sở kế hoạch nêu trên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đnghị các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động xây dựng lộ trình phấn đấu cụ thể đ thực hiện mục tiêu phấn đấu giải quyết cơ bản shồ sơ tồn đọng theo Nghị quyết số 30/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Cục Người có công (để t/hiện);
- T
Công tác liên ngành (để t/hiện);
- Sở LĐTBXH các t
nh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT
, NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2208/LĐTBXH-NC năm 2017 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


590

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168